Stabiliteitstudies

Bij een stabiliteitsstudie gaat men na welke maatregelen men moet nemen om de stabiliteit van het gebouw te garanderen. Op basis van de grondsondering en de lasten die op het gebouw zullen plaatsgrijpen, worden de dieptes en het typen van funderingen berekend. Daarnaast worden de vloerplaten, balken en kolommen berekend zodat deze de lasten kunnen afdragen naar de funderingen van het gebouw.

Als bouwkundig studiebureau voeren wij de nodige stabiliteitsstudies uit voor het bouwen van:

  • Nieuwbouw woningen
  • Verbouwingen
  • Laagbouwappartementen
  • Kantoren
  • Niet-residentiële gebouwen

Werkwijze