Veiligheidscoördinatie

Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats, geldt automatisch de coördinatieverplichting. Dit ongeacht de aard, omvang, oppervlakte, risicograad of de kostprijs van de werken.

De veiligheidscoördinatie gebeurt door de coördinator‐ontwerp tijdens de ontwerpfase van het bouwproject en door een coördinator‐verwezenlijking tijdens de uitvoering van de werken op de bouwplaats.
Deze reglementering heeft tot doel de bouwplaatsen veiliger te maken en de arbeidsongevallen te beperken. Bijkomend dienen al in de ontwerpfase van het te verwezenlijken bouwwerk de risico’s in kaart gebracht te worden. Op die manier kan er worden geanticipeerd op de risico’s en gevaren die zich later op de bouwplaats zelf kunnen voordoen.

Als studiebureau kunnen wij optreden als veiligheidscoördinator niveau A en B, in ontwerp en verwezenlijkingsfase en dit voor zowel grote bouwprojecten (>3,2 miljoen €) als kleinere bouwprojecten en particuliere woningen en verbouwingen.

Werkwijze

Ontwerpfase

Verwezenlijkingsfase

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan ?

De aanstelling van de coördinator-ontwerp gebeurt ten laatste vóór het begin van de uitwerking van het ontwerp. De architect mag deze uitwerking niet aanvatten zolang de coördinator niet is aangesteld. Het is aan te raden om deze coördinator zo vroeg mogelijk aan te stellen om te vermijden dat nadien een deel van het ontwerp moet aangepast worden aan zijn advies.

Bij bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 500 m², is het in principe een bouwdirectie die de veiligheidscoördinator moet aanstellen, bijvoorbeeld uw architect.

Bij bouwwerken met een oppervlakte van 500 m² of meer is het altijd de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator, met andere woorden de bouwheer.