Ventilatieverslaggeving

Sinds 1 januari 2016 is het in Vlaanderen verplicht een erkende ventilatieverslaggever aan te stellen bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties.

De ventilatieverslaggever zorgt ervoor dat er op voorhand nagedacht wordt over de integratie van een correct gedimensioneerd ventilatiesysteem in de woning. Door dit in de ontwerpfase reeds mee te nemen, zorgen we ervoor dat er een gezond binnenklimaat kan gerealiseerd worden in het gebouw zonder tochtproblemen, vochtproblemen en/of geluidshinder. Bovendien moet de installatie makkelijk te onderhouden zijn zodat ze ook in de toekomst perfect blijft functioneren.

Problemen met slecht functionerende of onvoldoende afgestelde ventilatiesystemen, zorgen voor een hoger energieverbruik, slecht comfort en onvoldoende luchtkwaliteit in de woning. Door het beperken van drukverliezen in de leidingen, kiezen voor zuinige ventilatoren en het juist afstellen van de benodigde debieten, kan met een goed ontworpen en geplaatste ventilatie-installatie heel wat energie bespaard worden. Hierdoor kan men een verlaging van het E-peil realiseren van ongeveer 10 à 15 E-peilpunten.

Werkwijze

Voorontwerp

ingebruikname van de woning

Ventilatieverslaggeving en epb

Om de EPB startverklaring te kunnen indienen, heeft de EPB-verslaggever het ventilatievoorontwerp nodig dat door de ventilatieverslaggever ingediend werd in de databank van de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie.

Om de EPB eindaangifte te kunnen indienen, heeft de EPB-verslaggever het ventilatieprestatieverslag nodig dat door de ventilatieverslaggever ingediend werd in de databank van de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie.