Warmteverliesberekening

De warmteverliesberekening is cruciaal om je verwarmingsvermogen af te stemmen op de warmtebehoeften van je gebouw en de verschillende ruimtes ervan. Door de verwarmingselementen of vloerverwarming proportioneel te verdelen over je volledige woning, geniet je het hele jaar door van een aangenaam binnenklimaat.

Door het uitvoeren van een warmteverliesberekening zal het mogelijk zijn het juiste vermogen van de verwarmingsinstallatie te kiezen en ook de juiste afgiftesystemen te dimensioneren.

Studiebureau IMPACT maakt de warmteverliesberekening volgens de norm NBN EN 12831-1 en haar nationale bijlage. 

Vlaanderen verplicht lage-temperatuurverwarming voor nieuwbouw vanaf 2023 

Voor bouwvergunningsaanvragen vanaf 2023 wordt via de EPB-regelgeving een verwarmingsysteem op lage temperatuur verplicht bij nieuwbouw, als gekozen wordt voor een centrale verwarming met water als afgiftemedium. De verplichting geldt zowel voor woongebouwen als voor niet-residentiële gebouwen. Deze eis zal er voor zorgen dat alle nieuwbouw later zonder problemen kan overschakelen op een duurzame opwekker (zoals een warmtepomp), ook als men in de tussentijd nog zou kiezen voor een hybride warmtepomp of voor een gasketel.

Dat betekent voor bouwvergunningsaanvragen vanaf 2023 het volgende:

  • de ontwerpvertrektemperatuur mag maximaal 45°C bedragen. Bij de dimensionering van het afgiftesysteem moet daar rekening mee gehouden worden.
  • De ontwerpvertrektemperatuur moet gestaafd worden via een conforme dimensioneringsnota.
  • Wanneer niet voldaan is aan deze voorwaarde zal de eis op het E-peil verstrengen met 15%. Dat is analoog aan niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel aan hernieuwbare energie. Als niet voldaan is aan de eis ‘verwarmingssysteem op lage temperatuur’ én niet voldaan is aan het minimumaandeel aan hernieuwbare energie, leidt dat tot een verstrenging van het E-peil met 30%!